Kas ir vekseļi

5 eiroLai paskaidrotu termina „vekselis” nozīmi, LZA Terminoloģijas komisija izmanto šādu Ekonomikas skaidrojošajā vārdnīcā atrodamu definīciju: “[vekselis ir] vērtspapīrs, kurā ir tā izrakstītāja (indosanta) norādījums ar indosamentu apzīmētai personai (indosātam) līdz noteiktam termiņam samaksāt konkrētu naudas summu. Vekselim piemīt šādas īpašības: 1) tam jābūt rakstītam pēc stingri noteikta parauga un ar noteiktu saturu; 2) vekseļa darījums ir abstrakts darījums, tam nav materiāla pamata, un nav nekādas nozīmes, kādam mērķim tas tiek izdots; vekseļa darījumā ir aizliegti jebkādi nosacījumi; 3) vekseļa darījums ir vienpusējs darījums; 4) vekseļa saistībām jābūt atspoguļotām rakstiski (mutvārdu vienošanās nav spēkā); 5) vekseļa tiesības katrs tā īpašnieks iegūst no jauna, un viņam nevar būt pretenziju pret iepriekšējo vekseļa īpašumu. Vekselis var būt maksāšanas līdzeklis, naudas izlietojuma veids, to var izmantot diskontēšanai bankā. Ir dažādi vekseļu veidi: uzrādītāja vekselis, termiņa vekselis, adresēts vekselis (domicilvekselis), pārvedu vekselis (trata), draudzības vekselis, fiktīvais vekselis, vienkāršais vekselis, bankas vekselis, nodrošināts vekselis, akceptēts vekselis u. c.” (Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zinātne, 2000).

Akadēmiskajā terminu datubāzē ir minēti arī citi vekseļu veidi: ārzemju vekselis, avansa vekselis, blanko vekselis, datovekselis (nevēlams termins), diskontētais vekselis, diskontēts vekselis, drošs vekselis, finanšu vekselis, galvots vekselis, ieņēmuma vekselis, komerciālais vekselis, maksājuma vekselis, nokavēts vekselis, noprotestēts vekselis, noraidīts vekselis, ordera vekselis, pārdiskontēts vekselis, piesūtīts pārvedu vekselis, pirmklasīgs vekselis(nevēlams termins),protestēts vekselis, regresa vekselis, remisa (pārvedu vekselis), retrata (regresa vekselis), solo vekselis, uzrādes vekselis, uzrādu vekselis, valsts kases vekselis, viltots vekselis.

Interesanti, ka šobrīd spēkā esošais (stājies spēkā 1992. gada 1. oktobrī) Vekseļu likums pieņemts 1938. gada 27. septembrī, tātad to pieņēmis Ministru kabinets t.s. pirmās Latvijas valsts laikā, bet izsludinājis toreizējais Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis.

Taču manuprāt visvienkāršākais n saprotamākais termina skaidrojums atrodams mājas lapā Virtuālais grāmatvežu klubs, kura biedri 2007. gada maijā, izvēršot diskusiju par vekseļu tematiku grāmatvedībā, raksta šādi: „vekselis – dokuments, ar kuru vekseļa devējs apņemas vekselī norādītajai personai bez jebkādiem nosacījumiem samaksāt noteiktu naudas summu, iestājoties vekselī norādītajam termiņam. Vekselis tā turētājam dod neapstrīdamas tiesības pieprasīt no vekseļa izdevēja vai maksātāja vekselī norādītās summas samaksu”. Tātad–ja es (indosants) izdodu vekseli, kurā minēts Tavs (indosāta) vārds, tad tas apliecina to, es Tev samaksāšu konkrētu naudas summu noteiktā termiņā un vietā. To var darīt arī ar elektroniskā vekseļa palīdzību, kurā jābūt uzrādītam termiņam, vietai, personas vārdam, uzvārdam un personas kodam, kurai vai uz kuras ordera izdarāma samaksa (juridiskajai personai norāda tās nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru), datumam (parakstīšanas laiks), un tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Kreditēšanas riski

Ja rēķini krājas, bet ienākumi nepalielinās, tā ir viena no pazīmēm, ka, iespējams, nepieciešams īstermiņa kredīts, kuru mēdz saukt arī par ātro vai patēriņa kredītu. Tomēr nepietiek tikai ar pazīmi, ka naudas pietrūkst – vajadzīga arī otra, vēl svarīgāka: nauda būs vai tiek regulāri nopelnīta.

Palūkosimies uz patēriņa kreditēšanu no kādas personas (sauksim to par Māru) viedokļa.

Mārai nauda ir. Viņa to tērē gan prātīgi, gan – šad tad – ļaujoties izšķērdībām, palutinot sevi ar sievišķīgu kaprīžu apmierināšanu. Māra ir sieviete, kura zina, ko grib. Viņa tiecas uz pilnību it visas jomās, arī finanšu sfērā, tajā pašā laikā apzinoties, ka visu nevar iegūt, viss ir mainīgs un viss tāpat reiz pāriet (pareizi, viņa praktizē budismu, kas piemērots rietumnieka dzīves stilam pilsētas vidē).

Māras maciņā vējš nekad nesvilpo. Ja iestājusies neliela naudas krīze, viņa to nosauc par pašas neuzmanību un pusdienās mierīgi izvēlas ēst auzu pārslu biezputru darbavietas ēdnīcā vai, pamostoties mazliet pirms noliktā laikā, pagatavo launagu līdzņemšanai. Ja ir iemesls, Māra krāj, ja iemesla nav – nekrāj, jūtoties droša un pārliecināta par savu nākotni, jo ir vesela, tic augstākiem spēkiem un kopienas palīdzībai vajadzības gadījumā.

Bet te – arī stāsts par Arti, kuram nav darba, jo pagājušajā pavasarī tika izmests no skolas, bet lepnības dēļ nemeklēja atpakaļceļu. Pagaidām Artis dzīvo mātes dzīvoklī, lasa Delfu komentārus un sapņo par māju, mašīnu un skaistu sievu.

Māte modri sargā dēla intelektu no nevēlamiem piedāvājumiem, lejupielādējusi datorā un telefonā aizsardzības programmas lietotājiem, kam vēl nav 18. Tomēr mammai ne vienmēr ir laiks izsekot dēla gaitām, īpaši, kad viņa atrodas darbā (lielā kompānijā, kas darbojas privātā sektorā). Viņa audzina dēļu viena, viņai, tāpat kā vairumam, reizēm rodas veselības problēmas (kas gan ātri tiek likvidētas, jo viņai ir burvīga apdrošināšanas polise), un tas rada nelielus, bet būtiskus traucējumus dēla pieskatīšanas darbā. Šie traucēkļi ir izraisījuši gan nepazīstamu ļaužu uzturēšanos mājās, kamēr māte darbā, gan arī šo ļaužu nevēlamu ietekmi uz jaunā slīmestu ģēnija prātu. Tomēr zēns pats nav no eņģelīšiem. Proti, reiz Artis pierunājis vecāku domubiedru (18 gadīgs kaimiņu jauneklis, strādā pie tēva autoservisā) savā vārdā aizņemties 300,- EUR ātrās kreditēšanas kompānijā. Lieki sacīt, ka nauda bija jāatmaksā mātei, jo dēls, lai arī veikls zellis uz pierunāšanu, nepelna ne centa – viņa ienākumu līmenis sasniedz 0,- EUR (ģimenes valsts pabalstu viņš zaudēja, tikko zuda vieta mācību iestādē).

Te nu mēs kopīgiem spēkiem esam pienākuši pie pirmā patēriņa kreditēšanas riska:

1)            regulāru ienākumu trūkums.

Pat, ja Tev palaimējies iegūt līdzekļus, izmantojot cita vārdu un datus (protams, ar personas piekrišanu), tie Tev kādreiz būs jāatdod – tāpēc vispirms padomā, kur gūsi naudu aizņēmuma atmaksai.

Pavērosim, kā Artim klājās tālāk

2)            Domāšana īstermiņā.

Artim naudu vajadzēja, lai iegādātos Sony Play Station – galu galā taču kaut kas mājās ir jādara. Tomēr jauneklis neaizdomājās, ka spēļu konsole neļaus nopelnīt tik nepieciešamos centus nākotnes situācijas uzlabošanai. Šis pirkums nebija prioritārs, vien – iegribas apmierinājums.

3)            Savu tiesību nezināšana.

Ja puisis būtu uzmanīgi izlasījis visus noteikumus, kādi minēti patēriņa kredīta līgumā, iespējams, viņu no pārsteidzīgas rīcības būtu glābis 14 dienu kredīta atteikuma termiņš.

4)            Nevēlēšanās izprast savas dzīves jēgu un darba nozīmi tajā.

Nauda, vara un manta ir sekundāras lietas. Tās var nopelnīt, vienkārši darot savu darbu ar mīlestību. Ja Tu strādā, lai „dabūtu mantas”, ņem kredītus, vadoties pēc šīs idejas, agri vai vēlu nonāksi strupceļā. Tādēļ necenties strādāt naudas dēļ – dari darbu ar prieku, esot noderīgs cilvēkiem, kuriem Tu sniedz pakalpojumus, pārdodot, uzpērkot vai ražojot.

Studentu kredīts

Lai kāds būtu iemesls, kādēļ atrodies svešā, jaunā pilsētā, kur vēl neesi paguvis iedzīvoties un iekārtot dzīvi tā, kā gribētos, Kimbi kredīta saņemšana ir iespējama tik un tā, jo galvenais mērķis ir panākt to, ka Tu esi apmierināts un laimīgs ar to, ko dari un vari izdarīt, lai apkārtējā vide būtu tieši tāda, kādu iedomājies. Neskaties ne uz ko, paļaujies uz saviem plāniem un iecerēm, jo tikai tad sasniegsi vēlamo rezultātu!

Kimbi novērtēs Tevi

Katra interesenta sadarbošanās ar konkrēto kompāniju nebūs īstenojama, ja nebūs ievēroti uzņēmuma speciālistu noteiktie pienākumi debitoriem. Tava kārotā naudas summa nonākt bankas kontā var tikai tad, ja būsi nodrošinājis to, lai nebūtu sabojājis saikni ar kredītu sniedzēju, proti, nebūsi kavējis maksājumus un pārkāpis citus nosacījumus.

 1. Lai aizdevējs būtu pārliecināts par Tevi un Tavu finansiālo stāvokli, ienākumu pārskatīšanas laikā ir jāgūst dati par to, ka tie ir regulāri un vismaz 150 eiro apmērā (pēc ikmēneša nodokļu apmaksas).
 2. Klienta vecums ir svarīgs elements ikvienā dzīves situācijā, tālab arī noteikti iegaumē un saproti, ka patēriņa kredītu tikpat kā vienmēr izsniedz tikai tādiem klientiem, kuriem ir 21 vai vairāk gadi.
 3. Nozīmīgi pierādīt, ka esi uzticams un kārtīgs cilvēks, tālab atceries par pienākumiem, kam esi devis piekrišanu un apņēmies pildīt.

Kreditoru uzdevums ir iepazīstināt un aizraut visus klientus ar pārsteidzošām iespējām un opcijām, tālab ir daudz pievilcīgu nianšu, kuras brīvi varēsi izmantot turpmākajā gaitā. Nebūs īpaši daudz jaunu aspektu, par ko Tu jau nebūtu lasījis un uzzinājis visādās radio un TV reklāmās, jebkurā gadījumā vēl kādu reizi ir ieteicams to atkārtot. Šis kredīta veids atšķiras ar to, ka tā aizdevuma atmaksāšanas termiņš ir patīkami ilgs – līdz 5 gadiem, tas nozīmē tikai to, ka katrs var būt brīvs un noformēt sev vispiemērotāko laiku.

Šī aizdevuma forma garantē izdevību saņemt pasakainas summas līdz pat 10000 eiro! Tomēr ir tikai dažas nianses, par kurām debitoram nebūs vajadzības ilgi domāt – aizdevuma mērķis, ķīla un cita veida nodrošinājumi – tikai šīs lietas kredītu sniedzējiem nav nepieciešamas. Lai kreditors būtu paļāvīgs un pārliecināts par konkrēto izvēli , kas attiecas uz debitoru, viņam būs pietiekami ar sniegtajiem datiem pieteikuma veidlapā. Lai kādu atmaksas termiņu Tu esi izvēlējies savam aizdevumam, primāri noteiktā procentu likme paliks nemainīga līdz pat brīdim, kad sadarbošanās laiks būs iztecējis! Debitoram arī ir brīva izvēle, kur izdarīt darījuma noslēgšanu – internetā vai bankas filiālē savā pilsētā!

Darba vide

Jāatgādina, ka tieši izkopts tēls ir noteicošs elements darba vidē – tas ir tas, ko tavi kolēģi, sadarbības partneri un priekšnieks pamanīs pirmo Tevī, kā arī ar savu perfekto tēlu Tu varēsi atstāt labu iespaidu par sevi. Šoreiz sniegsim noderīgus padomus, kas jāievēro, lai iegūtu lielisku tēlu darba vidē.

Ģērbies atbilstoši darba videi

Trīs lietas, no kurām izvairīties, lai spētu labi izskatīties darba vidē – lēts apģērbs, nevīžīgs apģērbs, kā arī nepiemērotas drēbes un ārējais izskats. Tātad – labāk viens labs un kvalitatīvs kostīms, nevis vairāki lētie džemperi, kas savu cenu sāk nodot jau pēc dažām mazgāšanas reizēm;

Lai izskatītos perfekti – vienmēr seko līdzi, lai apģērbs ir tīrs, kārtīgs un izgludināts. Un, protams, ģērbies atbilstoši darba vietai, ieņemamajam amatam, kā arī laika apstākļiem.

Izveido savu stilu un pilnveido to

 • Darba vidē īpaši piemērots ir minimālisms – labāk mazāk detaļu tavā tēlā, nekā to ir par daudz;
 • Lai izskatītos perfekti nekad nevelc apspīlētas drēbes un nepārspīlē ar kosmētiku. Rūpējies par to, lai tavi mati, nagi, zobi būtu kārtīgi, tīri un kopti;
 • Savukārt, lai izkoptu savu tēlu, izvēlēties kādu aksesuāru, ar kuru atsvaidzināt savu stilu un padarīt to atšķirīgu no citiem. Arī ar to varēsi palikt pozitīvā atmiņā sadarbības partneriem.

Ieteikumi labākai dzīvei!

 • Patiesībā jau viss ir atkarīgs tikai no Tevis un Tavām vēlmēm;
 • Atceries, ka spēsi saņemties – Tu gūsi virsroku pār savām šaubām, tad varēsi sasniegt ne vienu vien savu nosprausto mērķi. Un bieži vien, atskatoties, šķiet, ka radītie šķēršļi nemaz nebija tik lieli, kā sākumā ir šķitis.

Uzsāc darīt lietas pamazām

 • Nereti gadās tā, jo lielākas pārmaiņas, jo vairāk laika tām nepieciešams, lai veiksmīgāk spētu pielāgoties jaunajai situācijai;
 • Atceries, ka jo mazākus solīšus uz nosprausto mērķi izvirzīsi, jo lielāka iespēja, ka tiešām sasniegsi mērķi. Jā, arī ar milzu soļiem mērķi var sasniegt, bet tad arī pastāv lielāka iespēja, ka iecerētais neizdosies. Katrā ziņā – šaubas visvairāk uzmācas tieši mērķa uzsākšanas brīdī. Atceries, ka jo tālāk Tu būsi ticis, jo vairāk un vairāk šaubas mazināsies.

Skaidri apzinies savus plānus

Lai varētu skaidri sasniegt plānoto, Tev jāapzinās tas – cik ļoti to vēlies un, cik apmierināts, priecīgs būsi, kad sasniegsi iecerēto. Iedomājies to un ļauj šīm domām būs galvenajām, kas aizgaiņā jebkuras šaubas, kas varētu tevi novirzīt no mērķu sasniegšanas. Ir ļoti svarīgi zināt, uz ko ej un cik ļoti vēlies to sasniegt, jo tā jau ir puse no panākumiem.

Par auto līzingu

Noformējot automašīnas iegādi līzingā, iespējams izvēlēties vienu no diviem līzinga veidiem: finanšu līzingu; operatīvo līzingu jeb nomu.

FINANŠU LĪZINGS

Nauda

Tas ir izdevīgs risinājums gadījumos, ja iegādāto automašīnu plānots lietot ilglaicīgi. Tas ir līzinga veids, kura laikā klients ar ikmēneša maksājumiem sedz visu automašīnas vērtību, pēc tam kļūstot par šīs automašīnas likumīgo īpašnieku. Noslēdzot līzinga līgumu par izvēlēto automašīnu, līzinga kompānija to nopērk no pārdevēja, reģistrē kā līzinga kompānijas īpašumu un nodod klientam lietošanā. Līzinga perioda laikā klients veic ikmēneša maksājumus, kas sastāv no pamatsummas un procentiem, pakāpeniski apmaksājot visu automašīnas vērtību. Līzinga termiņa beigās klients ir 100% apmērā izpircis automašīnu, un tā tiek pārreģistrēta uz klienta vārda.

Finanšu līzinga pirmā iemaksa

Ja līzinga darījuma summa ir liekāka nekā 100 minimālās mēnešalgas, tad banka nedrīkst piešķirt līzinga summu, kura lielāka par 90% no darījuma summas. Tas nozīmē, ka klientam ir nepieciešams apmaksāt 10% no  darījuma summas. Finanšu līzinga pirmo iemaksu var ietekmēt automašīnas vērtība un vecums, kā arī klienta maksātspēja.

LĪZINGA PROCENTU LIKMES

Procentu likme katra līzinga gadījumā tiek noteikta individuāli, kas izriet no klienta izvēlētās automašīnas vecuma un summas, kā arī pirmās iemaksas, kas tiek iemaksāta par izvēlēto automašīnu. Noteikti tiek ņemta vērā klienta kredītvēsture, līzinga periods un valūta(vēlams aizņemties tajā valūtā, kurā saņemat savus ienākumus).

Bankas piedāvā divu veidu procentu likmes – ar mainīgo likmi vai ar fiksēto likmi. Fiksētā procentu likme – likme, kura tiek noteikta uz ilgāku laika posmu (arī uz visu līzinga līguma termiņu), tātad tā paliek nemainīga. Šī likme parasti ir augstāka par mainīgo likmi, jo banka vai līzinga kompānija tā nodrošinās pret risku, ka naudas tirgū var notikt straujas pārmaiņas.

Mainīgā procentu likme –  likme, kura sastāv no mainīgās procentu likmes un noteiktās papildus likmes, kuru noteikusi banka. Šī likme ir zemāka par fiksēto procentu likmi, bet summa svārstās saskaņā ar tirgus situāciju, -rezultātā ikmēneša maksājuma apjoms var vai nu palielināties vai samazināties.

OPERATĪVAIS LĪZINGS

Būtībā tā ir ilgtermiņa noma. Šis līzinga veids ir piemērots, ja auto vajadzīgs uz noteiktu laiku vai ja ir vēlme pēc līzinga termiņa beigām iegādāties citu automašīnu, nedomājot par vecās realizāciju.

Noslēdzot līzinga līgumu par izvēlēto automašīnu, līzinga kompānija to nopērk no pārdevēja un iznomā to klientam uz līgumā noteikto noteiktu laiku. Līzinga perioda laikā klients veic ikmēneša nomas maksājumus. Pēc nomas termiņa beigām automašīna ir jānodod līzinga kompānijas norādītajai personai.

NOSACĪJUMI AUTO LĪZINGA SAŅEMŠANAI

Līzinga saņēmējam jābūt Latvijas Republikas pastāvīgajam iedzīvotājam vecumā no 21 līdz 60 gadiem;  Automašīnas vecums darījuma noformēšanas brīdī nedrīkst būt lielāks par 15 gadiem; Līzinga saņēmējam jābūt regulāriem ienākumiem un Latvijas Republikā izdotai un derīgai autovadītāja apliecībai.

LĪZINGA NOFORMĒŠANAS GAITA:

 • Klientam ir jāizvēlas auto;
 • Klientam bankā/līzinga kompānijā ir jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti līzinga saņemšanai;
 • Klienta pieteikums tiek izskatīts 1-3 dienu laikā, tad banka/līzinga kompānija informē klientu par finansējuma piešķiršanu un līguma noteikumiem;
 • Tiek sastādīts un parakstīts līzinga līgums un izsniegts rēķins par pirmo iemaksu;
 • Pēc pirmās iemaksas veikšanas, automašīna tiek piereģistrēta CSDD uz līzinga devēja vārda, kā arī tiek sagatavota un noformēta KASKO apdrošināšanas polise;
 • Klientam jādodas pie auto pārdevēja pēc savas izvēlētās automašīnas.