Kā uzsākt iekrājumu veidošanu, piedzimstot bērnam

Diezgan lielie pabalsti, kurus aktīvi strādājošajiem Latvijā izmaksā valsts (ja jaunie vecāki ir gatavi turpināt strādāt arī bērna kopšanai atvēlētajā laikā), var veidot finanšu pamatu vēlmei būvēt mājokli, pirkt zemi vai uzsākt savu biznesu. Un tik tiešām, ja jauna māmiņa, kuras ienākumi līdz šim bijuši ap 1400,- EUR mēnesī, izvēlas neatrasties bērna kopšanas atvaļinājumā tāpēc, lai varētu saņemt gan algu, gan vecāku pabalstu; ja tēvs turpina strādāt tāpat, kā līdz bērna piedzimšanai, saņemot partneres algai līdzīgus ienākumus, tad pastāv iespēja, ka jaunā ģimene uzsāks labu startu finansiālajai neatkarībai. Ja savam uzņēmumam vēl nav pienācis laiks, bet ir palaimējas rast atbalstu kompānijās, kurās strādā abi vecāki, ja sociālā sistēma turpina attīstīties, kā līdz šim; ja izdodas iekļauties izglītības un veselības aprūpes sistēmās, kā arī pastāvošajā sociālajā kopienā, tad rezultāts ir droša dzīves stabilitāte daudzu gadu, es pat teiktu – mūža – garumā. Ar sociālo kopienu jāsaprot galvenokārt vecvecāku un draugu atbalsts, jo paaudzes domājošos vienojošajam sociālajam tīklam un sadarbībai dzimtas ietvaros ir svarīga nozīme tautas dzīvības spēka turpināšanā – uzdevumam, kas, bez šaubām, ir pats nozīmīgākais šī raksta ietvaros apskatīto vērtību secībā.

Aplūkosim shēmu, ko piedāvā ar ģimenes pieaugumu saistītie pabalsti Latvijas Republikā, ieskatoties VSAA mājas lapas sadaļā Maternitātes pabalsts un te. Vienreizējais pabalsts, ko valsts piešķir par bērna piedzimšanu, ir 421,17 EUR. Mēneša pabalsts bērna kopšanai līdz 1,5 gadu vecumam ir 171,- EUR mēnesī. 56 vai 70 dienas pirms dzemdībām topošā māte var pieprasīt maternitātes pabalstu 80 % apmērā no pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Vecāku pabalsta apmēru nosaka atkarībā no tā, vai bērnu izvēlas kopt mājās līdz 1 gada vai 1,5 gadu vecumam. Pirmajā gadījumā māmiņa (vai tētis) saņem vecāku pabalstu 60% apmērā no pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, otrajā – līdz bērna 1,5 gada vecumam – 43,75 %apmērā no pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Ja vecāks atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu piešķir 60%vai 43,75 % apmērā no vidējās algas. Ja vecāks strādā un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas (plus darba alga, ko vienlaikus saņem vecāks). Ģimenes valsts pabalsts no bērna 1 gada vecuma līdz 15 gadiem (ir tiesības saņemt, ja bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, kā arī nav stājies laulībā) par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu 22,76 eiro, par trešo un nākamajiem bērniem 34,14 eiro. Paternitātes pabalstu piešķir bērna tēvam 80% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Šo pabalstu var saņemt, ja darba devējs sniedzis VSAA informāciju par 10 kalendārajām dienām piešķirto atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, kas piešķirts līdz bērna 2 mēnešu vecumam.