Diversifikācijas sadale

Diversifikāciju var sadalīt vairākās daļās. Pastāv horizontālā diversifikācija, kurai raksturīgs jauns produkts un tas ir saistītā tirgū. Pretēji horizontālajai, pastāv vertikālā diversifikācija, kas ir tad, ja kāds cits uzņēmējs vai uzņēmums ienāk jau esošā piegādātāju vai klientu biznesa jomā. Pastāv koncentriska diversifikācija, kas nozīmē to, ka ir ienācis jauns produkts tirgū un tas ir vistiešākajā veidā saistīts ar jau esošu produktu. Kā piemēram rokas krēms, kas jau ir esošs produkts tirgū, taču tam ar laiku pievienojās sejas krēms, kas ir cieši saistīts ar jau esošu produktu tirgū. Un pēdēja grupa ir konglomerāta diversifikācija, kas nozīmē to, ka pilnīgi jauns produkts mēģina ienākt pilnīgi jaunā tirgū. Tikai no paša uzņēmuma riska pakāpes ir atkarīga izaugsmes stratēģijas izvēle, tā patreizējā produktu un tirgu portfeļa un uzņēmuma patikas pret produktiem vai tirgiem.

Diversifikācija ļauj vadībai sistemātiski sagatavoties un būt gatavībā nākotnes pārmaiņām, izpildot intervālu starp esošo un vēlamo uzņēmumu pozīciju. Šai stratēģijai protams ir savi pusi un mīnusi. Pozitīvi ir tas, ka diversifikācija sniedz precīzi formulētu shēmu, kā darboties mainīgajās nozarēs, kur ar pareizu menedžmenta stilu un organizāciju nepietiek. Laika gaitā konkurencei mainoties, ir jāmainās arī stratēģijai un protams progresu var vērtēt ar apgrozījuma palielināšanos vai samazināšanos.

Izvēloties diversifikācijas stratēģiju, bieži vien ir jāņem vērā to, ka klientiem bieži vien ir daudz nesaistītu vajadzību, kas nozīmē to, ka klients bez nekādas saistības pērkot vienu produktu, ļoti iespējams nopirks pavisam citu, tikai dēļ uzņēmuma pareizas stratēģijas un produktu izvēles.

No negatīvās puses skatoties, ne vienmēr ir zināms tas, ka stratēģija izdosies un ienākumi palielināsies, taču vairāk vai mazāk pārejot uz diversifikācijas stratēģiju biznesā ir iespējams gūt panākumus. Tāpēc arī mūsdienu bagātākie biznesmeņi bieži vien izmanto diversifikāciju savā, ka vienu no stratēģijām, lai gūtu panākumus biznesā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *