Kas ir franšīze

Vispirms citāts no Viktorijas Jarkinas darba „Franšīzes praktiskie un juridiskie aspekti”: „Nepa¬stāv vienotas franšīzes definīcijas! Franšīzes definīcija ir atkarīga no franšīzes veida! Praksē franšīzes tiek kombinētas!”. Veidojot, piemēram, franšīzes klasifikāciju pēc tās tipiem, V. Jarkina izdala vairākus franšīzes veidus: ražošanas franšīze, izplatīšanas franšīze un biznesa formāta franšīze. Autore min arī franšīzes iedalījumu, kas izriet no attiecībām starp franšīzes devēju un ņēmēju: tiešā franšīze (piemēram, struktūrvienības franšīzes līgums) un pastarpinātā franšīze (piemēram, attīstības līgums).

UNDROIT (Starptautiskais privāttiesību unifikācijas institūts – iestāde, kurā tiek izstrādātas starptautiski vienotas privāttiesības) Ar franšīzi saistītās informācijas izpaušanas parauga likumā (Model Franchise Disclosure Law, 2002) nosaka: „Franšīze ir vienas puses (franšīzes devēja) piešķirts tiesību kopums apmaiņā pret tiešu vai netiešu finansiālu kompensāciju, pilnvarojot otru pusi (franšīzes ņēmēju) un pieprasot tai veikt uzņēmējdarbību, pārdodot preces vai pakalpojumus franšīzes ņēmēja vārdā saskaņā ar franšīzes devēja izstrādāto sistēmu, kurā iekļauta zinātība un palīdzība, pietiekami detalizēti raksturo veidu, kādā jādarbojas franšīzes uzņēmumam, iekļauj būtisku un nepārtrauktu franšīzes devēja veiktu darbības kontroli un būtībā ir saistīta ar franšīzes devēja izstrādāto firmas vai pakalpojumu zīmi, tirdzniecības nosaukumu vai logotipu”.

Latvijā zināmākie franšīzes tirdzniecības punktu veidotāji ir Narvesen, Tele2 (dod iespējas attīstīt franšīzes uzņēmumu saviem darbiniekiem), Dzintars (atver franšīzes tikai ārzemēs), Stenders.

Mājas lapā Franchisinginthe Baltics, Franchise Expo Paris ir minēts kā viens no svarīgākajiem notikumiem franšīzes un biznesa iespēju nozarē Francijā. Šis starptautiskais centrs ir atzīts par vienu no pasaules vadošajām franšīzes izstādēm, pulcējot investorus un pašus slavenākos franšīzes devējus, kas vēlas paplašināt savu koncepciju visā pasaulē. Izstādē satiekas konsultanti, juristi, baņķieri, franšīzes asociācijas, mazumtirdzniecības nekustamo īpašumu attīstītāji, lai apmainītos idejām, veidotu jaunas attiecības un apspriestu franšīzes biznesa iespējas. Piemēram, 2013. gadā četru dienu izstāde un forums tika plānots, piedāvājot aptuveni 100 uzrunu un semināru, bet ieguldīt gatavi uzņēmēji varēja sastapt 450 vadošās franšīzes sistēmas no 75 nozarēm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *