Kas ir valsts kredīts

Šodien pastāstīšu, kas patiesībā ir valsts kredīts. No vienas puses, patiesības var būt dažādas (atkarībā no tā, kas skaidro terminus), no otras – visu latviešu valodā lietoto terminu skaidrība tiek iedibināta, un šo darbu veic Valsts valodas centrs un Terminoloģijas un tulkošanas centrs, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Terminoloģijas komisija.

Vārdu salikuma „valsts kredīti” nozīme, saskaņā ar LZA Terminoloģijas komisijas Akadēmisko terminu datubāzi, tiek definēta šādi: „Kredīts, kuru valsts piešķir fiziskām un juridiskām personām, kā arī citām valstīm”. Līdz ar to jautājums arī būtu izsmelts, bet pakavēsimies vēl pie Valsts kases sniegtās informācijas par valsts aizdevumiem.

Valsts kase saskaņā ar pilnvaru, ko izsniedz finanšu ministrs, veic valsts budžeta aizdevumu (valsts kredītu) izsniegšanu un apkalpošanu. Valsts kredītu kopējo lielumu katru gadu nosaka gadskārtējā valsts budžeta likumā. Valsts kase budžeta aizdevumus „izsniedz pašvaldībām, valsts speciālā budžeta izpildītājiem, kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, un vairāku pašvaldību veidotām kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65 procentus, kā arī tiem zinātniskajiem institūtiem un augstskolām, kam ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss un citiem valsts aizdevumu saņēmējiem, ja tas noteikts gadskārtējā valsts budžeta likumā”.Ikviens iepriekš minētais aizņēmējs, izvērtējot savas finansēšanas nepieciešamības, var vērsties pie Valsts kases speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko aizdevumu.

Kādiem gadījumiem ir paredzēts tērēt valsts naudu, aizņemoties no budžeta?

Piemēram, pašvaldības drīkst ņemt īstermiņa aizdevumus budžeta un finanšu vadībai un kurināmā iegādes nodrošināšanai.

Kādā veidā valsts budžets atkal tiek atjaunots? Ja īstermiņa valsts aizdevums tiek izsniegts budžeta un finanšu vadības nolūkā, lai segtu īslaicīgu aizņēmēja finanšu līdzekļu deficītu, kredīts ir jāatmaksā līdz tā saimnieciskā gada beigām, kurā tas ņemts, ja valsts aizdevums tiek izsniegts kurināmā iegādes nodrošināšanai, tas jāatmaksā viena kalendāra gada laikā no aizdevuma līguma noslēgšanas dienas.

Īstermiņa aizdevumiem pašvaldībām tiek piedāvātas sešu mēnešu vai viena gada valsts aizdevuma procentu likmes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *