Par auto līzingu

Noformējot automašīnas iegādi līzingā, iespējams izvēlēties vienu no diviem līzinga veidiem: finanšu līzingu; operatīvo līzingu jeb nomu.

FINANŠU LĪZINGS

Nauda

Tas ir izdevīgs risinājums gadījumos, ja iegādāto automašīnu plānots lietot ilglaicīgi. Tas ir līzinga veids, kura laikā klients ar ikmēneša maksājumiem sedz visu automašīnas vērtību, pēc tam kļūstot par šīs automašīnas likumīgo īpašnieku. Noslēdzot līzinga līgumu par izvēlēto automašīnu, līzinga kompānija to nopērk no pārdevēja, reģistrē kā līzinga kompānijas īpašumu un nodod klientam lietošanā. Līzinga perioda laikā klients veic ikmēneša maksājumus, kas sastāv no pamatsummas un procentiem, pakāpeniski apmaksājot visu automašīnas vērtību. Līzinga termiņa beigās klients ir 100% apmērā izpircis automašīnu, un tā tiek pārreģistrēta uz klienta vārda.

Finanšu līzinga pirmā iemaksa

Ja līzinga darījuma summa ir liekāka nekā 100 minimālās mēnešalgas, tad banka nedrīkst piešķirt līzinga summu, kura lielāka par 90% no darījuma summas. Tas nozīmē, ka klientam ir nepieciešams apmaksāt 10% no  darījuma summas. Finanšu līzinga pirmo iemaksu var ietekmēt automašīnas vērtība un vecums, kā arī klienta maksātspēja.

LĪZINGA PROCENTU LIKMES

Procentu likme katra līzinga gadījumā tiek noteikta individuāli, kas izriet no klienta izvēlētās automašīnas vecuma un summas, kā arī pirmās iemaksas, kas tiek iemaksāta par izvēlēto automašīnu. Noteikti tiek ņemta vērā klienta kredītvēsture, līzinga periods un valūta(vēlams aizņemties tajā valūtā, kurā saņemat savus ienākumus).

Bankas piedāvā divu veidu procentu likmes – ar mainīgo likmi vai ar fiksēto likmi. Fiksētā procentu likme – likme, kura tiek noteikta uz ilgāku laika posmu (arī uz visu līzinga līguma termiņu), tātad tā paliek nemainīga. Šī likme parasti ir augstāka par mainīgo likmi, jo banka vai līzinga kompānija tā nodrošinās pret risku, ka naudas tirgū var notikt straujas pārmaiņas.

Mainīgā procentu likme –  likme, kura sastāv no mainīgās procentu likmes un noteiktās papildus likmes, kuru noteikusi banka. Šī likme ir zemāka par fiksēto procentu likmi, bet summa svārstās saskaņā ar tirgus situāciju, -rezultātā ikmēneša maksājuma apjoms var vai nu palielināties vai samazināties.

OPERATĪVAIS LĪZINGS

Būtībā tā ir ilgtermiņa noma. Šis līzinga veids ir piemērots, ja auto vajadzīgs uz noteiktu laiku vai ja ir vēlme pēc līzinga termiņa beigām iegādāties citu automašīnu, nedomājot par vecās realizāciju.

Noslēdzot līzinga līgumu par izvēlēto automašīnu, līzinga kompānija to nopērk no pārdevēja un iznomā to klientam uz līgumā noteikto noteiktu laiku. Līzinga perioda laikā klients veic ikmēneša nomas maksājumus. Pēc nomas termiņa beigām automašīna ir jānodod līzinga kompānijas norādītajai personai.

NOSACĪJUMI AUTO LĪZINGA SAŅEMŠANAI

Līzinga saņēmējam jābūt Latvijas Republikas pastāvīgajam iedzīvotājam vecumā no 21 līdz 60 gadiem;  Automašīnas vecums darījuma noformēšanas brīdī nedrīkst būt lielāks par 15 gadiem; Līzinga saņēmējam jābūt regulāriem ienākumiem un Latvijas Republikā izdotai un derīgai autovadītāja apliecībai.

LĪZINGA NOFORMĒŠANAS GAITA:

  • Klientam ir jāizvēlas auto;
  • Klientam bankā/līzinga kompānijā ir jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti līzinga saņemšanai;
  • Klienta pieteikums tiek izskatīts 1-3 dienu laikā, tad banka/līzinga kompānija informē klientu par finansējuma piešķiršanu un līguma noteikumiem;
  • Tiek sastādīts un parakstīts līzinga līgums un izsniegts rēķins par pirmo iemaksu;
  • Pēc pirmās iemaksas veikšanas, automašīna tiek piereģistrēta CSDD uz līzinga devēja vārda, kā arī tiek sagatavota un noformēta KASKO apdrošināšanas polise;
  • Klientam jādodas pie auto pārdevēja pēc savas izvēlētās automašīnas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *