Kā uzsākt iekrājumu veidošanu, piedzimstot bērnam

Diezgan lielie pabalsti, kurus aktīvi strādājošajiem Latvijā izmaksā valsts (ja jaunie vecāki ir gatavi turpināt strādāt arī bērna kopšanai atvēlētajā laikā), var veidot finanšu pamatu vēlmei būvēt mājokli, pirkt zemi vai uzsākt savu biznesu. Un tik tiešām, ja jauna māmiņa, kuras ienākumi līdz šim bijuši ap 1400,- EUR mēnesī, izvēlas neatrasties bērna kopšanas atvaļinājumā tāpēc, lai varētu saņemt gan algu, gan vecāku pabalstu; ja tēvs turpina strādāt tāpat, kā līdz bērna piedzimšanai, saņemot partneres algai līdzīgus ienākumus, tad pastāv iespēja, ka jaunā ģimene uzsāks labu startu finansiālajai neatkarībai. Ja savam uzņēmumam vēl nav pienācis laiks, bet ir palaimējas rast atbalstu kompānijās, kurās strādā abi vecāki, ja sociālā sistēma turpina attīstīties, kā līdz šim; ja izdodas iekļauties izglītības un veselības aprūpes sistēmās, kā arī pastāvošajā sociālajā kopienā, tad rezultāts ir droša dzīves stabilitāte daudzu gadu, es pat teiktu – mūža – garumā. Ar sociālo kopienu jāsaprot galvenokārt vecvecāku un draugu atbalsts, jo paaudzes domājošos vienojošajam sociālajam tīklam un sadarbībai dzimtas ietvaros ir svarīga nozīme tautas dzīvības spēka turpināšanā – uzdevumam, kas, bez šaubām, ir pats nozīmīgākais šī raksta ietvaros apskatīto vērtību secībā.

Aplūkosim shēmu, ko piedāvā ar ģimenes pieaugumu saistītie pabalsti Latvijas Republikā, ieskatoties VSAA mājas lapas sadaļā Maternitātes pabalsts un te. Vienreizējais pabalsts, ko valsts piešķir par bērna piedzimšanu, ir 421,17 EUR. Mēneša pabalsts bērna kopšanai līdz 1,5 gadu vecumam ir 171,- EUR mēnesī. 56 vai 70 dienas pirms dzemdībām topošā māte var pieprasīt maternitātes pabalstu 80 % apmērā no pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Vecāku pabalsta apmēru nosaka atkarībā no tā, vai bērnu izvēlas kopt mājās līdz 1 gada vai 1,5 gadu vecumam. Pirmajā gadījumā māmiņa (vai tētis) saņem vecāku pabalstu 60% apmērā no pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, otrajā – līdz bērna 1,5 gada vecumam – 43,75 %apmērā no pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Ja vecāks atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu piešķir 60%vai 43,75 % apmērā no vidējās algas. Ja vecāks strādā un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas (plus darba alga, ko vienlaikus saņem vecāks). Ģimenes valsts pabalsts no bērna 1 gada vecuma līdz 15 gadiem (ir tiesības saņemt, ja bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, kā arī nav stājies laulībā) par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu 22,76 eiro, par trešo un nākamajiem bērniem 34,14 eiro. Paternitātes pabalstu piešķir bērna tēvam 80% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Šo pabalstu var saņemt, ja darba devējs sniedzis VSAA informāciju par 10 kalendārajām dienām piešķirto atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, kas piešķirts līdz bērna 2 mēnešu vecumam.

Ārpakalpojumi uzņēmumu grāmatvedībai

MaksMūsdienās uzņēmumam vairs nevajag pašam nolīgt šos darbiniekus, jo mūsdienās uzņēmumi lielākoties izmanto grāmatvedības ārpakalpojumus. Ārpakalpojumi ir veids, kā saņemt pakalpojumus no trešās personas apmaiņā pret samaksu. Uzņēmums var uzticēt savas biznesa funkcijas citiem uzņēmumiem. Grāmatvedības pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar instrukcijām un klienta noteikto termiņu. Kad uzņēmums saņem grāmatvedības ārpakalpojumus, tas nozīmē, ka uzņēmuma grāmatvedības funkcijas un aprēķinus veic cits uzņēmums.

Grāmatvedības ārpakalpojumu izmantošana ir ļoti populāra uzņēmumu vidū. Kā minēts iepriekš, citi veidi, kā veikt detalizētu darījumu aprēķinu uzņēmumā ir laikietilpīgi, ja tas jādara pašam. Tas ir arī dārgi. Ārpakalpojuma uzņēmumu pieejamība ir ļoti noderīga gan mazajiem, gan lielākiem uzņēmumiem. Ne tikai šie pakalpojumi ir viegli pieejami, bet grāmatvedības ārpakalpojumi ir arī rentabli.

Sagatavot pārskatu mēneša beigās ir viegli, izmantojot ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumus. To visu var viegli paveikt internetā. Jums ir jāsāk meklēt uzņēmumus, kas nodrošina grāmatvedības ārpakalpojumus. Vienmēr izvēlieties labi zināmu uzņēmumu, lai Jūs varētu būt droši, ka nododat savu uzņēmumu drošās rokās, jo kad Jūs sniedzat kādam atbildību sagatavot Jūsu finanšu pārskatu, Jums būs jānodod arī Jūsu uzņēmuma finanšu informācija šim pakalpojumu sniedzējam.

Lai gan vairumā gadījumu Jūsu informācija ir drošās rokās, lai izvairītos no negaidītām situācijām, izvēlieties labi zināma uzņēmuma pakalpojumus. Kad esat izlēmuši izmantot grāmatvedības ārpakalpojumus, Jums jāļauj pakalpojumu sniedzējam piekļūt Jūsu finanšu informācijai. Norādiet datumu un piegādes laiku, kad vēlaties saņemt finanšu pakalpojumus un tas tiks izdarīts Jūsu noteiktajā datumā bez kavēšanās. Viss atkarīgs, kā vēlaties Jūs! Par visu var runāt un visu var sarunāt. Jūs maksājat, Jūs pasūtat mūziku un gala rezultātā – grāmatvedība ir perfektā kārtībā, un nevienam nav jautājumi par nesakārtotu grāmatvedību. Latvijas likumi par grāmatvedību nosaka, ka grāmatvedībai ir jābūt kārtībā un jābūt tādai, lai tā būtu viegli saprotamam.

Ka attiecas uz grāmatvedības ārpakalpojumu izmaksām, tas ir lētākais veids, kā uzņēmums var sakārtot savas finanses, izmantojot cita uzņēmuma sniegtos pakalpojumus. Sniegto grāmatvedības ārpakalpojumu cena ir mazāk vai vairāk runājama. Citi uzņēmumi piemēro izmaksas par stundām, atkarībā no uzdevuma un sniegto pakalpojumu veida. Tātad, izvēlēties Jums piemērotāko risinājumu, kas vislabāk atbildīs Jūsu un Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Kas ir vekseļi

5 eiroLai paskaidrotu termina „vekselis” nozīmi, LZA Terminoloģijas komisija izmanto šādu Ekonomikas skaidrojošajā vārdnīcā atrodamu definīciju: “[vekselis ir] vērtspapīrs, kurā ir tā izrakstītāja (indosanta) norādījums ar indosamentu apzīmētai personai (indosātam) līdz noteiktam termiņam samaksāt konkrētu naudas summu. Vekselim piemīt šādas īpašības: 1) tam jābūt rakstītam pēc stingri noteikta parauga un ar noteiktu saturu; 2) vekseļa darījums ir abstrakts darījums, tam nav materiāla pamata, un nav nekādas nozīmes, kādam mērķim tas tiek izdots; vekseļa darījumā ir aizliegti jebkādi nosacījumi; 3) vekseļa darījums ir vienpusējs darījums; 4) vekseļa saistībām jābūt atspoguļotām rakstiski (mutvārdu vienošanās nav spēkā); 5) vekseļa tiesības katrs tā īpašnieks iegūst no jauna, un viņam nevar būt pretenziju pret iepriekšējo vekseļa īpašumu. Vekselis var būt maksāšanas līdzeklis, naudas izlietojuma veids, to var izmantot diskontēšanai bankā. Ir dažādi vekseļu veidi: uzrādītāja vekselis, termiņa vekselis, adresēts vekselis (domicilvekselis), pārvedu vekselis (trata), draudzības vekselis, fiktīvais vekselis, vienkāršais vekselis, bankas vekselis, nodrošināts vekselis, akceptēts vekselis u. c.” (Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zinātne, 2000).

Akadēmiskajā terminu datubāzē ir minēti arī citi vekseļu veidi: ārzemju vekselis, avansa vekselis, blanko vekselis, datovekselis (nevēlams termins), diskontētais vekselis, diskontēts vekselis, drošs vekselis, finanšu vekselis, galvots vekselis, ieņēmuma vekselis, komerciālais vekselis, maksājuma vekselis, nokavēts vekselis, noprotestēts vekselis, noraidīts vekselis, ordera vekselis, pārdiskontēts vekselis, piesūtīts pārvedu vekselis, pirmklasīgs vekselis(nevēlams termins),protestēts vekselis, regresa vekselis, remisa (pārvedu vekselis), retrata (regresa vekselis), solo vekselis, uzrādes vekselis, uzrādu vekselis, valsts kases vekselis, viltots vekselis.

Interesanti, ka šobrīd spēkā esošais (stājies spēkā 1992. gada 1. oktobrī) Vekseļu likums pieņemts 1938. gada 27. septembrī, tātad to pieņēmis Ministru kabinets t.s. pirmās Latvijas valsts laikā, bet izsludinājis toreizējais Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis.

Taču manuprāt visvienkāršākais n saprotamākais termina skaidrojums atrodams mājas lapā Virtuālais grāmatvežu klubs, kura biedri 2007. gada maijā, izvēršot diskusiju par vekseļu tematiku grāmatvedībā, raksta šādi: „vekselis – dokuments, ar kuru vekseļa devējs apņemas vekselī norādītajai personai bez jebkādiem nosacījumiem samaksāt noteiktu naudas summu, iestājoties vekselī norādītajam termiņam. Vekselis tā turētājam dod neapstrīdamas tiesības pieprasīt no vekseļa izdevēja vai maksātāja vekselī norādītās summas samaksu”. Tātad–ja es (indosants) izdodu vekseli, kurā minēts Tavs (indosāta) vārds, tad tas apliecina to, es Tev samaksāšu konkrētu naudas summu noteiktā termiņā un vietā. To var darīt arī ar elektroniskā vekseļa palīdzību, kurā jābūt uzrādītam termiņam, vietai, personas vārdam, uzvārdam un personas kodam, kurai vai uz kuras ordera izdarāma samaksa (juridiskajai personai norāda tās nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru), datumam (parakstīšanas laiks), un tas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Kreditēšanas riski

Ja rēķini krājas, bet ienākumi nepalielinās, tā ir viena no pazīmēm, ka, iespējams, nepieciešams īstermiņa kredīts, kuru mēdz saukt arī par ātro vai patēriņa kredītu. Tomēr nepietiek tikai ar pazīmi, ka naudas pietrūkst – vajadzīga arī otra, vēl svarīgāka: nauda būs vai tiek regulāri nopelnīta.

Palūkosimies uz patēriņa kreditēšanu no kādas personas (sauksim to par Māru) viedokļa.

Mārai nauda ir. Viņa to tērē gan prātīgi, gan – šad tad – ļaujoties izšķērdībām, palutinot sevi ar sievišķīgu kaprīžu apmierināšanu. Māra ir sieviete, kura zina, ko grib. Viņa tiecas uz pilnību it visas jomās, arī finanšu sfērā, tajā pašā laikā apzinoties, ka visu nevar iegūt, viss ir mainīgs un viss tāpat reiz pāriet (pareizi, viņa praktizē budismu, kas piemērots rietumnieka dzīves stilam pilsētas vidē).

Māras maciņā vējš nekad nesvilpo. Ja iestājusies neliela naudas krīze, viņa to nosauc par pašas neuzmanību un pusdienās mierīgi izvēlas ēst auzu pārslu biezputru darbavietas ēdnīcā vai, pamostoties mazliet pirms noliktā laikā, pagatavo launagu līdzņemšanai. Ja ir iemesls, Māra krāj, ja iemesla nav – nekrāj, jūtoties droša un pārliecināta par savu nākotni, jo ir vesela, tic augstākiem spēkiem un kopienas palīdzībai vajadzības gadījumā.

Bet te – arī stāsts par Arti, kuram nav darba, jo pagājušajā pavasarī tika izmests no skolas, bet lepnības dēļ nemeklēja atpakaļceļu. Pagaidām Artis dzīvo mātes dzīvoklī, lasa Delfu komentārus un sapņo par māju, mašīnu un skaistu sievu.

Māte modri sargā dēla intelektu no nevēlamiem piedāvājumiem, lejupielādējusi datorā un telefonā aizsardzības programmas lietotājiem, kam vēl nav 18. Tomēr mammai ne vienmēr ir laiks izsekot dēla gaitām, īpaši, kad viņa atrodas darbā (lielā kompānijā, kas darbojas privātā sektorā). Viņa audzina dēļu viena, viņai, tāpat kā vairumam, reizēm rodas veselības problēmas (kas gan ātri tiek likvidētas, jo viņai ir burvīga apdrošināšanas polise), un tas rada nelielus, bet būtiskus traucējumus dēla pieskatīšanas darbā. Šie traucēkļi ir izraisījuši gan nepazīstamu ļaužu uzturēšanos mājās, kamēr māte darbā, gan arī šo ļaužu nevēlamu ietekmi uz jaunā slīmestu ģēnija prātu. Tomēr zēns pats nav no eņģelīšiem. Proti, reiz Artis pierunājis vecāku domubiedru (18 gadīgs kaimiņu jauneklis, strādā pie tēva autoservisā) savā vārdā aizņemties 300,- EUR ātrās kreditēšanas kompānijā. Lieki sacīt, ka nauda bija jāatmaksā mātei, jo dēls, lai arī veikls zellis uz pierunāšanu, nepelna ne centa – viņa ienākumu līmenis sasniedz 0,- EUR (ģimenes valsts pabalstu viņš zaudēja, tikko zuda vieta mācību iestādē).

Te nu mēs kopīgiem spēkiem esam pienākuši pie pirmā patēriņa kreditēšanas riska:

1)            regulāru ienākumu trūkums.

Pat, ja Tev palaimējies iegūt līdzekļus, izmantojot cita vārdu un datus (protams, ar personas piekrišanu), tie Tev kādreiz būs jāatdod – tāpēc vispirms padomā, kur gūsi naudu aizņēmuma atmaksai.

Pavērosim, kā Artim klājās tālāk

2)            Domāšana īstermiņā.

Artim naudu vajadzēja, lai iegādātos Sony Play Station – galu galā taču kaut kas mājās ir jādara. Tomēr jauneklis neaizdomājās, ka spēļu konsole neļaus nopelnīt tik nepieciešamos centus nākotnes situācijas uzlabošanai. Šis pirkums nebija prioritārs, vien – iegribas apmierinājums.

3)            Savu tiesību nezināšana.

Ja puisis būtu uzmanīgi izlasījis visus noteikumus, kādi minēti patēriņa kredīta līgumā, iespējams, viņu no pārsteidzīgas rīcības būtu glābis 14 dienu kredīta atteikuma termiņš.

4)            Nevēlēšanās izprast savas dzīves jēgu un darba nozīmi tajā.

Nauda, vara un manta ir sekundāras lietas. Tās var nopelnīt, vienkārši darot savu darbu ar mīlestību. Ja Tu strādā, lai „dabūtu mantas”, ņem kredītus, vadoties pēc šīs idejas, agri vai vēlu nonāksi strupceļā. Tādēļ necenties strādāt naudas dēļ – dari darbu ar prieku, esot noderīgs cilvēkiem, kuriem Tu sniedz pakalpojumus, pārdodot, uzpērkot vai ražojot.

Par auto līzingu

Noformējot automašīnas iegādi līzingā, iespējams izvēlēties vienu no diviem līzinga veidiem: finanšu līzingu; operatīvo līzingu jeb nomu.

FINANŠU LĪZINGS

Nauda

Tas ir izdevīgs risinājums gadījumos, ja iegādāto automašīnu plānots lietot ilglaicīgi. Tas ir līzinga veids, kura laikā klients ar ikmēneša maksājumiem sedz visu automašīnas vērtību, pēc tam kļūstot par šīs automašīnas likumīgo īpašnieku. Noslēdzot līzinga līgumu par izvēlēto automašīnu, līzinga kompānija to nopērk no pārdevēja, reģistrē kā līzinga kompānijas īpašumu un nodod klientam lietošanā. Līzinga perioda laikā klients veic ikmēneša maksājumus, kas sastāv no pamatsummas un procentiem, pakāpeniski apmaksājot visu automašīnas vērtību. Līzinga termiņa beigās klients ir 100% apmērā izpircis automašīnu, un tā tiek pārreģistrēta uz klienta vārda.

Finanšu līzinga pirmā iemaksa

Ja līzinga darījuma summa ir liekāka nekā 100 minimālās mēnešalgas, tad banka nedrīkst piešķirt līzinga summu, kura lielāka par 90% no darījuma summas. Tas nozīmē, ka klientam ir nepieciešams apmaksāt 10% no  darījuma summas. Finanšu līzinga pirmo iemaksu var ietekmēt automašīnas vērtība un vecums, kā arī klienta maksātspēja.

LĪZINGA PROCENTU LIKMES

Procentu likme katra līzinga gadījumā tiek noteikta individuāli, kas izriet no klienta izvēlētās automašīnas vecuma un summas, kā arī pirmās iemaksas, kas tiek iemaksāta par izvēlēto automašīnu. Noteikti tiek ņemta vērā klienta kredītvēsture, līzinga periods un valūta(vēlams aizņemties tajā valūtā, kurā saņemat savus ienākumus).

Bankas piedāvā divu veidu procentu likmes – ar mainīgo likmi vai ar fiksēto likmi. Fiksētā procentu likme – likme, kura tiek noteikta uz ilgāku laika posmu (arī uz visu līzinga līguma termiņu), tātad tā paliek nemainīga. Šī likme parasti ir augstāka par mainīgo likmi, jo banka vai līzinga kompānija tā nodrošinās pret risku, ka naudas tirgū var notikt straujas pārmaiņas.

Mainīgā procentu likme –  likme, kura sastāv no mainīgās procentu likmes un noteiktās papildus likmes, kuru noteikusi banka. Šī likme ir zemāka par fiksēto procentu likmi, bet summa svārstās saskaņā ar tirgus situāciju, -rezultātā ikmēneša maksājuma apjoms var vai nu palielināties vai samazināties.

OPERATĪVAIS LĪZINGS

Būtībā tā ir ilgtermiņa noma. Šis līzinga veids ir piemērots, ja auto vajadzīgs uz noteiktu laiku vai ja ir vēlme pēc līzinga termiņa beigām iegādāties citu automašīnu, nedomājot par vecās realizāciju.

Noslēdzot līzinga līgumu par izvēlēto automašīnu, līzinga kompānija to nopērk no pārdevēja un iznomā to klientam uz līgumā noteikto noteiktu laiku. Līzinga perioda laikā klients veic ikmēneša nomas maksājumus. Pēc nomas termiņa beigām automašīna ir jānodod līzinga kompānijas norādītajai personai.

NOSACĪJUMI AUTO LĪZINGA SAŅEMŠANAI

Līzinga saņēmējam jābūt Latvijas Republikas pastāvīgajam iedzīvotājam vecumā no 21 līdz 60 gadiem;  Automašīnas vecums darījuma noformēšanas brīdī nedrīkst būt lielāks par 15 gadiem; Līzinga saņēmējam jābūt regulāriem ienākumiem un Latvijas Republikā izdotai un derīgai autovadītāja apliecībai.

LĪZINGA NOFORMĒŠANAS GAITA:

  • Klientam ir jāizvēlas auto;
  • Klientam bankā/līzinga kompānijā ir jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti līzinga saņemšanai;
  • Klienta pieteikums tiek izskatīts 1-3 dienu laikā, tad banka/līzinga kompānija informē klientu par finansējuma piešķiršanu un līguma noteikumiem;
  • Tiek sastādīts un parakstīts līzinga līgums un izsniegts rēķins par pirmo iemaksu;
  • Pēc pirmās iemaksas veikšanas, automašīna tiek piereģistrēta CSDD uz līzinga devēja vārda, kā arī tiek sagatavota un noformēta KASKO apdrošināšanas polise;
  • Klientam jādodas pie auto pārdevēja pēc savas izvēlētās automašīnas.

Vai nekustamo īpašumu izīrēšana ir labs bizness?

naudaaizdevumiemJebkurš bizness ir riskants. Tajā ir zināmi riski kurus jūs saprotat un uzņematies. Nekustamā īpašuma izīrēšana var būt tik pat riskantā kā jebkurš cits bizness. Bet no otras puses, ja jums pieder nekustamais īpašums, tad izīrējot to varat gūt lieliskus ienākumus un riski var tikt samazināti. Izīrējot savu īpašumu jūsu rokās ir kontrole kam to izīrējat, varat pārliecināties, ka bojājumu, nemaksāšanas riski ir gana mazi, lai attaisnotu šo biznesu.

Kā bizness šis ir ļoti labs darbības veids. Jūs neizmantojat kādus papildus līdzekļus, iekārtas un citas lietas, kas var būt nepieciešamas citiem biznesiem. Šeit jūs izmantojat savu īpašumu bez papildus ieguldījumiem. Protams, var būt nepieciešams ieguldīt līdzekļus, lai sagatavotu šo īpašumu izīrēšanai, bet, ja to izmantotu paši arī tad nāktos to darīt. Līdz ar to jūs ieguldāt līdzekļus kurus būtu ieguldījuši arī bez izīrēšanas un pēc tam saņemat samaksu no īrniekiem.

Ja jums pieder vairāki īpašumi, tad šis bizness var iegūt vēl lielāku pozitīvo efektu. Ar viena dzīvokļa izīrēšanu var nepietikt, lai sniegtu vēlamo rezultātu, bet izīrējot trīs vai četrus, jūsu ienākumi var augt vairākkārtīgi. Šī biznesa pozitīvā ietekme uz jūsu naudas maku ir atkarīga no daudziem faktoriem. Gan no vidējām cenām nekustamo īpašumu tirgū un pieprasījuma, gan arī no piedāvātā īpašuma atrašanās vietas un kvalitātes.

Ja jūsu īpašums ir labā vietā un tā stāvoklis ir augstā līmenī, tad samaksa par tā izmantošanu var būt pat ļoti augsta. Bet kopumā darbības ar nekustamajiem īpašumiem ir gana stabilas, lai to varētu uzskatīt par labu ieguldījumu un labu biznesu. Tirgū svārstības var notikt ļoti bieži, bet tās ir svārstības. Cenas kāpj un cenas krīt, bet ja līgums ar īrnieku ir noslēgts, tad šādu samaksu jūs arī saņemsiet līdz līguma beigām.

Kopumā bizness var būt labs, bet jāņem vērā produkta kvalitāte. Ja produkts ir labs tad to ir vieglāk izmantot vai pārdot.

Diversifikācijas sadale

Diversifikāciju var sadalīt vairākās daļās. Pastāv horizontālā diversifikācija, kurai raksturīgs jauns produkts un tas ir saistītā tirgū. Pretēji horizontālajai, pastāv vertikālā diversifikācija, kas ir tad, ja kāds cits uzņēmējs vai uzņēmums ienāk jau esošā piegādātāju vai klientu biznesa jomā. Pastāv koncentriska diversifikācija, kas nozīmē to, ka ir ienācis jauns produkts tirgū un tas ir vistiešākajā veidā saistīts ar jau esošu produktu. Kā piemēram rokas krēms, kas jau ir esošs produkts tirgū, taču tam ar laiku pievienojās sejas krēms, kas ir cieši saistīts ar jau esošu produktu tirgū. Un pēdēja grupa ir konglomerāta diversifikācija, kas nozīmē to, ka pilnīgi jauns produkts mēģina ienākt pilnīgi jaunā tirgū. Tikai no paša uzņēmuma riska pakāpes ir atkarīga izaugsmes stratēģijas izvēle, tā patreizējā produktu un tirgu portfeļa un uzņēmuma patikas pret produktiem vai tirgiem.

Diversifikācija ļauj vadībai sistemātiski sagatavoties un būt gatavībā nākotnes pārmaiņām, izpildot intervālu starp esošo un vēlamo uzņēmumu pozīciju. Šai stratēģijai protams ir savi pusi un mīnusi. Pozitīvi ir tas, ka diversifikācija sniedz precīzi formulētu shēmu, kā darboties mainīgajās nozarēs, kur ar pareizu menedžmenta stilu un organizāciju nepietiek. Laika gaitā konkurencei mainoties, ir jāmainās arī stratēģijai un protams progresu var vērtēt ar apgrozījuma palielināšanos vai samazināšanos.

Izvēloties diversifikācijas stratēģiju, bieži vien ir jāņem vērā to, ka klientiem bieži vien ir daudz nesaistītu vajadzību, kas nozīmē to, ka klients bez nekādas saistības pērkot vienu produktu, ļoti iespējams nopirks pavisam citu, tikai dēļ uzņēmuma pareizas stratēģijas un produktu izvēles.

No negatīvās puses skatoties, ne vienmēr ir zināms tas, ka stratēģija izdosies un ienākumi palielināsies, taču vairāk vai mazāk pārejot uz diversifikācijas stratēģiju biznesā ir iespējams gūt panākumus. Tāpēc arī mūsdienu bagātākie biznesmeņi bieži vien izmanto diversifikāciju savā, ka vienu no stratēģijām, lai gūtu panākumus biznesā.